Beurs en seminar agenda van de Corrosion Control Technology Alliance

 

 

 

Laatst plaatsgevonden seminar: Corrosie in opslagtanks voor biobrandstoffen

In de opslagbranche van biobrandstoffen worden in toenemende mate corrosieproblemen gesignaleerd die betrekking hebben op de ‘bio’componenten in diesels. De vermeende boosdoener is vooral de Fatty Acid Methyl Ester (FAME). Het probleem met de eerste generatie van deze brandstoffen is dat zij meer water (tot wel 30x meer) bevatten dan de traditionele brandstoffen. Door stilstand van het product in de opslagtank zakt het aanwezige water uit en voeden de bacteriën daarin zich met nutriënten in de brandstof (koolstofbron) met als gevolg microbieel beïnvloede corrosie (MIC). De snelheid van dit type corrosie kan tot 1000x hoger zijn dan “normale” corrosie en de tankbodem en wand in relatief korte tijd perforeren.Van Sulfaat Reducerende Bacteriën is bekend dat zij zich in diesel als emulsifier gedragen en de olie troubleren. De Cladosporium Resinae floreert in water in kerosine en kan spleetcorrosie veroorzaken en de Bacillus Megaterium corrosie in Al-Cu vliegtuigtanks. Biodiesels worden veelal in K3 tanks opgeslagen. Deze ademen vrij van en naar de buitenlucht. FAME heeft de eigenschap hygroscopisch te zijn, weinig water te kunnen bevatten en niet helemaal stabiel. Hierdoor treedt het verschijnsel op dat vocht vanuit de buitenlucht in het product terecht komt en in een later stadium onder het product uitzakt. Zo komt er dus nog meer water in, dan dat er al in zat. De methyl esters in de FAME hebben de neiging om over te gaan in een stabiele(re) ‘zure’verbinding. De waterige oplossing onder het product verzuurt en de onderliggende tankbodem (en heating coils) offeren zich op in het ontstane corrosiemechanisme.

Programma

- Corrosie door water in biobrandstoffen? Of ging het al fout bij de watertest?
- Corrosiemechanismen nader toegelicht op tankbodem en heating coils:
- Inspectietechnieken (technieken, frequentie)
- Watertest met zout, brak, drink of demiwater?
- MIC en chlorideputcorrosie
- Besmettingsbronnen
- Welke behandeling is effectief en meest kostenefficiënt
- Reduceren risico’s op nabesmetting
- Tankreiniging zonder (risico op) nabesmetting
- Coatings en kunststof lining

Voor nadere informatie neemt u contact op met Frans van der Kolk: kolk@corrosioncontrol.nl

Inschrijven is weer mogelijk zodra er een nieuwe datum en programma bekend is