Corrosiebeheersing door beheersing van vocht

Corrosie kan tijdens industriële ‘shut downs’, bouw-, reparatie- en onderhoudswerkzaamheden bij verschillende industrieën zoals in de procesindustrie, (petro)chemie- en energiesector een enorm kostbaar en tijdrovend probleem zijn. Door de sterk wisselende buitentemperatuur kan aan de oppervlakken van onderdelen zoals tanks, leidingen en installatiedelen condensatie optreden. Zeker bij stilstand. Om corrosievorming te beperken is het daarom van belang dat deze componenten goed worden geconditioneerd. Met de inzet van luchtontvochtigingsapparatuur brengt Polygon de relatieve luchtvochtigheid naar een optimaal niveau en wordt een corrosiestop gerealiseerd. De conditie en bedrijfszekerheid blijven hierdoor ongewijzigd waardoor kwaliteit en planning worden gewaarborgd.

Coating
Opslag-, gas en olietanks moeten regelmatig worden gecoat. De omvang en het materiaal van deze tanks stellen hoge eisen aan de prestaties en beschikbaarheid van de apparatuur die bij  dergelijke projecten wordt ingezet. Tijdens het stralen en het opnieuw coaten van blank staal moet de relatieve luchtvochtigheid lager zijn dan 40%, anders ontstaat er corrosie (vliegroest). Het gevolg van vocht en corrosie is dat de verf niet goed hecht en het conserveringssysteem niet aan de vereiste kwaliteitsnormen zal voldoen.

Schepen en bruggen
Ook de complexe samengestelde constructies van schepen en bruggen vereisen continue bescherming en frequente reparaties. Een extra moeilijkheidsgraad hierbij vormen de sterk variërende temperaturen en hoge luchtvochtigheidsgraad die kenmerkend zijn voor deze objecten. Om tijdens de lay-up, bouw-, onderhoud- en reparatiewerkzaamheden vertragingen als gevolg van weersinvloeden, condensatie en corrosie te voorkomen, biedt Polygon tijdelijke ontvochtiging en beheersing van de temperatuur op locatie, waardoor dergelijke projecten het hele jaar door kunnen worden uitgevoerd.

Voor meer informatie, bezoek onze website

 

Corrosion Control Technology Alliance

Contact: Frans van der Kolk
T. +31 (0)653206225
kolk@corrosioncontrol.nl