Onderzoek en inspectie

 

Corrosie gaat meestal gepaard met metaalverlies en integriteitsvermindering van het materiaal, maar is lang niet altijd zichtbaar voor het blote oog. Om de oorzaak van corrosie (en lekkage) te bepalen is metallurgisch onderzoek (w.o. X-ray en microscopisch onderzoek + SEM-EDX) het meest effectief en betrouwbaar, maar door het destructieve karakter daarvan (er dient bijvoorbeeld een leidingstuk te worden uitgenomen) niet altijd mogelijk. In dat geval heeft de CCTA een brede range aan niet-destructieve technieken ter beschikking die kunnen worden ingezet om een hypothese over de situatie en de oorzaak te kunnen vormen en een advies te formuleren. Naast de standaard NDO technieken ( Magnetisch, Penetrant, Ultrasoon en Radiografisch onderzoek) biedt de Corrosion Control Technology Alliance ook een aantal geavanceerde technieken waarmee diverse vormen van corrosie zijn op te sporen en te kwantificeren:


Door middel van Camera inspectie kunnen (ook ondergrondse) leidingen inwendig worden geïnspecteerd op o.a. corrosie, corrosie onder isolatie/ corrosie onder afzettingen, biofilm (microbiële corrosie) lasverkleuring en afzettingen/ blokkades en wanddikte. Haarscherpe beelden worden verkregen met endoscopisch onderzoek of een beweegbare camera geplaatst op een tractor, die afhankelijk van de omstandigheden, een bereik heeft van enige honderden meters. De gereden afstand wordt nauwkeurig weergegeven zodat exact kan worden bepaald waar in het systeem het probleem zich bevindt.

Guided Wave is een laag frequentie ultrasoon techniek die speciaal is ontwikkeld voor het snel in kaart brengen van zowel inwendige als uitwendige corrosie in leidingen. De ultrasone energie wordt in lengterichting door de leiding gestuurd en reflecteert op onregelmatigheden waaronder ook gebieden met corrosie.

Time of Flight Diffraction(TOFD) is een ultrasone techniek die wordt toegepast om de restwanddikte van een las te meten. B.v. als er sprake is van corrosie en of erosie van de doorlassing. De meetnauwkeurigheid van de restwanddikte is beter dan 0.5 mm.
Phased Array(PA) is een ultrasone techniek waarmee wanddiktemetingen veel sneller en betrouwbaarder uitgevoerd kunnen worden dan bij het toepassen van de conventionele ultrasone wanddiktemeting. Dit komt omdat met PA veelal over een breedte van 4-7 cm de wanddikte tegelijk wordt gemeten en afgebeeld.

Tank survey is een Akoestische Emissie techniek waarbij de conditie van een tankbodem in kaart wordt gebracht door het meten van actieve corrosie. De tank hoeft hiervoor niet uit bedrijf.

LSI (Large Structure Inspection) is een systeem, gebruik makend van ultrasoon techniek, ontwikkeld voor het snel mappen (1m² in 4 minuten) van gelokaliseerde corrosie op koolstofstalen tanks, vaten en pijpleidingen. Met LSI kan een groot gebied gescand worden. De resolutie is naar wens instelbaar.

Helium Lekdectie maakt gebruik van een traceergas (Helium) om lekken op te sporen.  In dit geval wordt Helium in het systeem geinjecteerd en met zeer gevoelige apparatuur getraceerd waar het gas uittreedt. 

Andere inspectiediensten die de CCTA biedt;
- Monstername voor chemische en microbiële analyse
- Potentiaalverschilmetingen en advies voor kathodische bescherming
- PCMS plant condition management software en RBI
- Restlevensduurberekening aan de hand van inspectie en monitoring
- Beoordeling volgens normen en standaarden
- Fitness for Service en corrosie / materiaalkundig advies
- Corrosie / Materiaalkundig advies kan inzicht geven onder welke condities schade optreedt.
- Corrosion monitoring

Corrosion Control Technology Alliance

Contact: Frans van der Kolk
T. +31 (0)653206225
kolk@corrosioncontrol.nl