Corrosie bij de opslag van biobrandstoffen

In de opslagbranche van biobrandstoffen worden in toenemende mate corrosieproblemen gesignaleerd die betrekking hebben op de ‘bio’componenten in diesels. De vermeende boosdoener is vooral de Fatty Acid Methyl Ester (FAME). Het probleem met de eerste generatie van deze brandstoffen is dat zij meer water (tot wel 30x meer) bevatten dan de traditionele brandstoffen. Door stilstand van het product in de opslagtank zakt het aanwezige water uit en voeden de bacteriën daarin zich met nutriënten in de brandstof (koolstofbron) met als gevolg microbieel beïnvloede corrosie (MIC). De snelheid van dit type corrosie kan tot 100 x hoger zijn dan “normale” corrosie en de tankbodem en wand in relatief korte tijd perforeren.

Verschillende bacteriën betrokken bij corrosie leven in symbiose waarbij zij elkaar versterken en aanvullen door perfecte levensomstandigheden (aeroob en anaeroob) te creëren. De slijmvormende bacteriën produceren een biofilm waaronder de pH razendsnel daalt en het metaal in oplossing gaat. Er zijn bacteriën die waterstof die aan de kathode ontstaat gebruiken om te groeien. Daardoor wordt de galvanische cel verder geactiveerd (kathodische depolarisatie).
Van Sulfaat Reducerende Bacteriën is bekend dat zij zich in diesel als emulsifier gedragen en de olie troubleren. De Cladosporium Resinae floreert in water in kerosine en kan spleetcorrosie veroorzaken en de Bacillus Megaterium corrosie in Al-Cu vliegtuigtanks.

Biodiesels worden veelal in K3 tanks opgeslagen. Deze ademen vrij van en naar de buitenlucht. FAME heeft de eigenschap hygroscopisch te zijn, weinig water te kunnen bevatten en niet helemaal stabiel. Hierdoor treedt het verschijnsel op dat vocht vanuit de buitenlucht in het product terecht komt en in een later stadium onder het product uitzakt. Zo komt er dus nog meer water in, dan dat er al in zat. De methyl esters in de FAME hebben de neiging om over te gaan in een stabiele(re) ‘zure’verbinding. De waterige oplossing onder het product verzuurt en de onderliggende tankbodem (en heating coils) offeren zich op in het ontstane corrosiemechanisme.

De EEMUA 159 geeft geen specifieke productgroep voor biodiesels, maar deelt fatty acids in productgroep 2 in, waardoor indirect kan worden opgemaakt dat de corrosion rate (CR) hoog moet zijn omdat de voorgestelde time based inspection, out of service intervals heel kort is (5 jaar)

Programma
- Inspectie van tankbodems en  heating coils (scan)
- Risk Based Inspection
- Microbiële analyse en vaststelling besmettingsbron
- Preventie van (microbiële) corrosie als gevolg van watertest met zout, brak, drink of demiwater
- Reduceren risico’s op nabesmetting
- Preventie (na)besmetting bij tankreiniging
- Keuze van de coating koolstof stalen tanks
- Coatings voor aluminium en roestvast stalen tanks
- Kunststof linings

Corrosion Control Technology Alliance

Contact: Frans van der Kolk
T. +31 (0)653206225
kolk@corrosioncontrol.nl