Coating inspectie en specialty coatings

Op het gebied van coatings kunt u bij het Corrosion Control Technology Centre terecht voor:
1. Coating Inspectie (NACE)
2. Bescherming tegen microbieel beinvloede corrosie (MIC) en Chloride pitting
3. Corrosiewerende coatings
4. Onderwater coatings

1. COATING INSPECTIE
Coating inspecties worden doorgaans voor, tijdens en na het aanbrengen van de coating uitgevoerd. Zo wordt er zicht gehouden op applicatie en protocollen.
Controle van de voorbehandeling
Een optimale hechting van een duurzaam coatingsysteem valt of staat bij de juiste voorbehandeling. Zowel de oppervlakte reinheid als de oppervlakte ruwheid worden in deze fase beoordeeld. Overigens kan ook achteraf worden beoordeeld of de voorbehandeling adequaat is geweest.
Inspectie van klimaatcondities
De temperatuur en vochtigheidsgraad zijn heel belangrijk voor het eindresultaat. Bij te lage temperaturen zullen niet alle coatings goed kunnen uitharden. Condensvorming is vaak met het oog niet zichtbaar en ook niet voelbaar. Veel coatings zullen daardoor niet goed hechten. De klimatologische omstandigheden worden gemeten aan de hand van:
• Luchttemperatuur
• Relatieve luchtvochtigheid
• Dauwpunt
• Oppervlaktetemperatuur
Mochten de klimaatomstandigheden ongunstig zijn voor een goed eindresultaat, dan is conditionering van de omgeving van groot belang. Met droge lucht worden condens en vliegroest voorkomen. Zie Corrosiestop met droge lucht
Meten van de laagdikte
Een te dun coatingsysteem zorgt ervoor dat de gewenste bescherming niet bereikt wordt. Bij een te dikke laag kunnen er barsten ontstaan of zal de coating niet uitharden. Een coating slijt. Een oude coating of een coating die veel te leiden heeft kan permeabel worden. Vochtdeeltjes kunnen daardoor het onderliggende staal bereiken en corrosie veroorzaken. Ook permeabiliteit is meetbaar.
Meten van de doorhardingsgraad
Als een coatingsysteem niet hard genoeg is, is deze kwetsbaar voor beschadiging of chemische aantasting (losweken). Er zijn diverse testmethodieken om de doorharding te bepalen.
Beoordelen van de hechting
Hechting van het coatingsysteem is uiteraard essentieel. Door middel van een trekproef kan de hechting worden beoordeeld. Voor deze test wordt een stukje van de laag verwijderd en daarna weer hersteld.
Hechtingtesten worden ook wel uitgevoerd op referentieplaten. Deze platen worden in het conserveringsproces meebehandeld onder dezelfde condities.
Beoordelen van kleur & glans
Een homogeen kleurresultaat is vaak wenselijk, maar verkleuringen kunnen ook op fouten in het coatingsysteem wijzen.

2. MIC BESCHERMING
Het Corrosion Control Technology Centre (CCTC) biedt een compleet programma voor bestrijding van MIC en metaaloppervlaktebehandelingen. Maar als de aanvoer van chloriden of micro-organismen niet te voorkomen is en chemie (biociden/ corrosion inhibitors) geen optie, dan moet of worden gekozen voor of een ander materiaal of afscherming van het metaaloppervlak. Met name bij RVS 304 dat gevoeliger is voor MIC en chloride pitcorrosie.
Een bijzondere bescherming biedt onze 2-componenten RVS coating die zonder primer op het blanke metaaloppervlak kan worden aangebracht. Deze is ondoordringbaar voor chloriden, micro-organismen en veel chemicaliën. De ultra- dunne coating dringt als het ware tussen de korrels van het staaloppervlak en biedt daarmee een optimale hechting. De coating hardt snel, zeer glad en glashelder uit. Het gladde oppervlak verhindert de aanhechting van micro-organismen en afzettingen. De glasheldere finish biedt als groot voordeel dat het onderliggende metaal zichtbaar blijft. Chlorideputcorrosie en MIC zijn mechanismen waarvan je nooit helemaal zeker weet of ze door de behandeling volledig zijn gestopt en zich voortzetten onder een coating. Deze transparante coating biedt zicht op eventuele degradatieprocessen die onder een dekkende coating onopgemerkt blijven.

3. CORROSIEWERENDE COATINGS
Een breed aanbod van coatings en de applicatie daarvan is beschikbaar voor alle industriële toepassingen:


Primers: Shopprimers; Epoxy zinc primers; primers voor gegalvaniseerd en roestvast staal en aluminium, pure & modified epoxy primers, glass flake epoxies etc.
Coatings: Tank coatings, hitte bestendige coatings, container (repair) paints, alle verven en coatings en RAL kleuren.

4. ONDERWATER COATINGS
Onderwater constructies zoals steigers, damwanden en meerpalen kunnen zwaar te leiden hebben. Micro-organismen kunnen daarbij een belangrijke rol spelen (MIC).
Ervaren duikers zijn opgeleid om de schade op te nemen bij onderwaterconstructies en monsters te nemen voor microbiële analyse en metallurgisch onderzoek. Ook voor onderwater biedt het Corrosion Control Technology Centre dus een compleet programma van schade onderzoek, oorzaakbepaling, verwijdering van biofilm waaronder microbiële corrosie plaatsvindt, herstelwerkzaamheden en de applicatie van onderwater uithardende coatings.

Corrosion Control Technology Centre

Contact: Frans van der Kolk
T. +31 (0)10 234 1082
F. +31 (0)10 234 11726
kolk@corrosioncontrol.nl