Microbiologisch beïnvloede corrosie (MIC)

Hoewel corrosie een elektrochemisch proces is, wordt het in >50 procent van de gevallen veroorzaakt of versneld door microbiologische activiteit. Microbiële corrosie is goed te voorkomen, maar vormt een complex probleem als het er eenmaal is. In het kort komt het hier op neer: Het corrosieproces voltrekt zich veelal onder een beschermende biofilm die dun, dik, hard, dan weer slijmerig of taai kan zijn. Onder de biofilm leven micro-organismen vaak in symbiose met elkaar, aeroob en anaeroob. De een zorgt vaak voor de voedingsstoffen van de ander. Als de ontwikkeling snel genoeg gaat (o.a. onder invloed van de juiste temperatuur, voldoende nutriënten) daalt de pH scherp waardoor het metaal zeer plaatselijk in oplossing gaat. In een systeem met stilstaand water (b.v. sprinklersysteem of water dat achterblijft in leidingen en tanks na een hydrotest) kan al binnen enkele maanden lekkage ontstaan. Vrije bacteriën zijn gemakkelijk te bestrijden, maar de micro-organismen onder de biofilm niet. De aandacht moet dus vooral gericht zijn op verwijdering van de biofilm.

De ene metaal is gevoeliger dan de ander, maar niets is echt resistent: roestvast staal; koolstof staal; gecementeerd staal; verzinkt, aluminium, cunifer… zelfs koper.  Ook in leidingsystemen met voldoende flow (>2 mtr /sec) kan sprake zijn van dode punten waar MIC zich gemakkelijk kan ontwikkelen. In de winter ook in inactieve warmtewisselaars, in/op de heatingscoils onderin een opslagtank, of op onderwaterconstructies zoals steigers en damwanden. De bron kan net zo goed rivierwater zijn als drinkwater waarin sulfaat reducerende bacteriën. Onschadelijk voor de mens, maar potentieel desastreus voor een rvs productieleiding.

Wordt MIC vermoed dan vergt dat een gedegen en professioneel onderzoek want….

De aanwezigheid van micro-organismen die betrokken zijn bij corrosie zegt nog niet dat er ook sprake is van MIC! 

MIC is niet eenvoudig te bestrijden en vraagt om een zorgvuldige, doortastende aanpak. Deze kan kostbaar zijn en operationeel soms zeer ingrijpend.  Daarom wilt u wel zeker weten dat het ook nodig is. De  ‘MIC conclusie’ wordt soms wat al te lichtvaardig getrokken. De behandeling is dan nodeloos duur of geheel niet effectief omdat niet MIC maar een ander corrosiemechanisme aan de orde is. Net als bij zovele andere corrosiemechanismen gaat het om de interpretatie van het onderzoek dat bepaalt welke maatregelen adequaat zijn.  Het Corrosion Control Technology Centre rekent Microbieel beïnvloede corrosie tot één van haar specialismen. Niet omdat alle kennis bij één persoon aanwezig is. Maar  omdat zich verschillende disciplines over het fenomeen buigen. MIC is pas MIC als onze microbioloog, onze chemisch technoloog en onze metallurg het met elkaar eens zijn. De corrosie alliantie hanteert daarom het begrip stapelbewijs. MIC wordt pas bewezen als niet alleen de onderhavige bacteriën zijn aangetoond, maar ook dat hun betrokkenheid chemisch-en metallurgisch is bewezen. Bovendien dient te worden bekeken wat het ontwikkelingspotentieel is aan de hand van een nutriëntenanalyse en niet in de laatste plaats wat de oorzaak, de bron is. En als MIC eenmaal bewezen is, welke vorm van bestrijding is dan mogelijk? En welke vorm van preventie? Want voor je het weet is het probleem weer terug. Soms kunnen/ mogen micro-organismen niet worden uitgeroeid en moet het systeem worden beschermd. Ook daarvoor zijn weer andere specialistische disciplines nodig. MIC kent vele vragen en evenzovele antwoorden. U vindt ze bij het Corrosion Control Technology Centre.

Voorbeelden van micro-organismen die betrokken kunnen zijn bij het corrosieproces zijn:
- Sulfaatreducerende bacteriën
- Zwaveloxiderende  bacteriën
- IJzerreducerende bacteriën
- IJzeroxiderende bacteriën
- Methaanproducerende micro-organismen

Als het om biocorrosie gaat is voorkomen beter dan genezen. Want wanneer biocorrosie eenmaal aanwezig is, dan is het zeer moeilijk om deze weer voor 100% kwijt te raken. Dankzij de ontwikkeling van een praktische werkwijze waarbij de risico’s op biocorrosie gemonitored worden, kunnen de risico’s op schade beheerst worden. Met preventieve maatregelen kan er tijdig worden ingegrepen op het moment dat de dreiging relevant is.

De Corrosion Control Technlogy Alliance biedt in samenwerking met gerenommeerde partners een uitgebreid programma om Microbiële corrosie te voorkomen en te bestrijden. Download de folder

 

Corrosion Control Technology Centre

Contact: Frans van der Kolk
T. +31 (0)10 234 1082
F. +31 (0)10 234 11726
kolk@corrosioncontrol.nl