Microbiologisch beïnvloede corrosie (MIC)

Hoewel corrosie een elektrochemisch proces is, wordt het in 30 – 50 procent van de gevallen veroorzaakt of versneld door microbiologische activiteiten. Microbiële corrosie is goed te voorkomen maar vormt een complex probleem als het er eenmaal is.

SEM (Scanning Electronic Microscope) en EDX analyse (Röntgendiffractie) maken het mogelijk om de betrokkenheid van micro-organismen bij het corrosiemechanisme aan te tonen zoals bij sulfaat reductie, zwavel en ijzeroxidatie. Om zekerheid te verkrijgen biedt Q-PCR (Quantitative Polymerase Chain Reaction) een snelle en betrouwbare methode om micro-organismen middels het DNA of RNA te detecteren en te kwantificeren. Immers hoe meer bacteriën van de verkeerde soort, hoe hoger vaak de corrosiesnelheid. Soms tot wel 1000 x sneller dan een “normaal” corrosiemechanisme. De beschermende biofilm die wordt aangemaakt door de micro-organismen zelf maakt het soms zeer moeilijk de bacteriën effectief te bestrijden. Een reden te meer om niet te experimenteren, maar snel beproefde maatregelen te nemen.

Voorbeelden van micro-organismen die betrokken kunnen zijn bij het corrosieproces zijn:
- Sulfaatreducerende bacteriën
- Zwaveloxiderende  bacteriën
- IJzerreducerende bacteriën
- IJzeroxiderende bacteriën
- Methaanproducerende micro-organismen

Als het om biocorrosie gaat is voorkomen beter dan genezen. Want wanneer biocorrosie eenmaal aanwezig is, dan is het zeer moeilijk om deze weer voor 100% kwijt te raken. Dankzij de ontwikkeling van een praktische werkwijze waarbij de risico’s op biocorrosie in de gaten worden gehouden, kunnen de risico’s op schade beheerst worden. Met preventieve maatregelen kan er tijdig worden ingegrepen op het moment dat de dreiging relevant is.

De Corrosion Control Technlogy Alliance biedt in samenwerking met gerenommeerde partners een uitgebreid programma om Microbiële corrosie te voorkomen en te bestrijden.

 

Corrosion Control Technology Alliance

Contact: Frans van der Kolk
T. +31 (0)10 234 1082
F. +31 (0)10 234 11726
kolk@corrosioncontrol.nl