1

2

3

4

5

6

Totale corrosiebeheersing door unieke multidisciplinaire aanpak

95% van alle corrosieproblemen in installaties heeft te maken met condities die niet direct met het proces zèlf te maken hebben, zoals start en stop, onderhoud en constructie, isolatie, modificaties in installaties en processen, stilstand, vervuiling etc. De variëteit aan  corrosiemechanismen is zó groot dat het voor de meeste engineers vrijwel onmogelijk is om rekening te houden met alle degradatiemechanismen die kunnen optreden na inbedrijfname. Sommige installaties halen daardoor zelfs de oplevering niet. Niet voor niets wordt gezegd dat corrosie al bij het ontwerp begint. Toch zijn veruit de meeste corrosieproblemen op te lossen én te voorkomen. Daarvoor moet je wél thuis zijn in veel vakgebieden. Want juist bij corrosie is het ontstaansmechanisme moeilijk vanuit een enkele discipline te doorgronden, laat staan een adequate oplossing te bedenken. Verkeerde keuzes zijn dan snel gemaakt.

Gecoördineerde aanpak, deskundig advies
Door te klikken op Mijn Corrosieprobleem in de menubalk, kunt u ons uw probleem vrijblijvend voorleggen. Maar u kunt ons ook bellen en mailen via Contactgegevens. Zodra u de Corrosion Control Technology Alliance inschakelt, volgt een vrijblijvend oriënterend onderhoud (op locatie). Vervolgens wordt u de mogelijkheid geboden gebruik te maken van een maatwerk advies programma.